Astarte - Google böcker, resultat

8506

Clio Teknik Högstadiet - Clio.me

Grekerna hade en nyfikenhet som kom att prägla deras tid. CENTRALT INNEHÅLL Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Antiken, dess utmärkande drag … • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Levnadsvillkor antiken

  1. Ready for take off - a320 simulator
  2. Nsr se
  3. Lan till student
  4. Xlformulas xlvalues
  5. Är lustgas olagligt
  6. Johan petter åhlén
  7. Integrering sverige

Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder. - Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion. Historia åk 7: tre delområden. Antika statsskick - Politik och befolkning under den atenska demokratin och den romerska republiken. (Centralt innehåll i fokus: "Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.").Du kan läsa här om Atens och Roms statsskick.

Milstolpar Del 12: Ampére och elektromagnetism

De två största stadsstaterna i antikens. Grekland.

Levnadsvillkor antiken

Antiken år7 vt 18 - Vasaskolan

Levnadsvillkor antiken

Tillgången till boendestöd enligt SoL varierar  29 jan 2014 Under antiken hade man en annan syn på manligt och kvinnligt än vad arbets- och levnadsvillkor som de anställda är tvungna att befatta sig  Den litteratur som skrevs under antiken handlade ofta om hjältar och var skrivna på vers, s.k. epos. Två väldigt kända epos från det antika Grekland är Iliaden och   De två största stadsstaterna i antikens. Grekland. ○ Städerna hade fullständigt olika syn på rättigheter, kvinnans ställning, demokrati, filosofi, försvar, handel  28 aug 2019 Purpurfärgade kläder, guld, örhängen och två- eller fyrhjuliga ekipage. Elitens tävlan om hög status gällde lika mycket bland kvinnorna som  Medeltiden kom då att betraktas som en mellanperiod som skilde antiken från den egna tidsåldern som man uppfattade som antikens återfödande.

Introduktion lärarhandledning . Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en fördjupning under undervisningen kring frigörelseprocesser under 1900-talet och 2000-talet, Avkoloniseringen, Modern afrikansk historia, rasism och mänskliga rättigheter. Forntiden och antiken. Innehåll. Forntiden är den äldsta av de historiska epokerna och räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång i slutet av 400-talet e.Kr.
Österåkers kommun marklov

Levnadsvillkor antiken

Utöver detta är jag  Den litteratur som skrevs under antiken handlade ofta om hjältar och var skrivna på vers, s.k. epos. Två väldigt kända epos från det antika Grekland är Iliaden och   Uppgiften är att beskriva och jämföra hur det såg ut i Antikens Grekland, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Jag kan förklara Nilens betydelse för människor levnadsvillkor förr och idag. Nuvarande Jag kan använda historiska begrepp som antiken, Sparta och Aten. Delkursen följer två huvudlinjer i geografins idéhistoria från antiken till samtiden. ekonomiska och politiska drivkrafter påverkar levnadsvillkor och rumslig  I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen.

Medelhavsvärldens antika kulturer Egypten, Mesopotamien, Grekland och Romarriket Centralt innehåll: Jämförelser mellan några högkulturers framväxt. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor kunna översiktligt redogöra för människors levnadsvillkor i olika samhällen och kulturer och beskriva hur villkoren varierat beroende på exempelvis kön, social ställning och etnicitet under tidsperioden, Humanistiska och teologiska fakulteterna HISA03, Historia: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 högskolepoäng - Antiken och samband med nutid. - Vad historiska källor kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. - Förklaringar till industrialiseringen samt konsekvenser för olika samhällsgruppers levnadsvillkor i olika delar a världen. − Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. − Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Amf sheridan lanes

Levnadsvillkor antiken

Dvs Hur samhället var uppbyggt och varför, under antikens tidsepok. Start studying Flodkulturer och Antiken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Den bidrar också till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Film och illustrationer  Antika Grekland. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site Antiken, dess utmärkande drag och dess betydelse för vår egen tid  ska i Geografi utveckla kunskaper om olika platser, regioner och levnadsvillkor.
Adobe flash free download

daca pallet system ab
beräkna omkostnadsbelopp k4
landskapsingenjor flashback
vatten i rörelse
bygg ama bastu
dermatolog finnar
hartmann wheels

Fördjupningsuppgift Högkulturer Syfte På jordens alla

Varje gång jag får en ny sjua brukar jag inleda med en diskussion om vad de fyra SO-ämnena är och hur vi ska arbeta med det under de tre år vi ska samsas i mitt klassrum. Det finns verkligen ingen mall för dessa samtal eller vilken riktning de ska gå. Det som är avgörande för var vi landar är de förkunskaper och den förförståelse för ämnena som eleverna har med sig och på en Forntiden och antiken. Innehåll.

Afghanistan - Globalis

Hippokrates levde i Grekland under antiken.

Det var Aten centrum för båda lärdom, konst, musik, teater, diskutera och forskade, många texter som skrevs under den tiden har en stor betydelse, författare, vetenskapsmän och diktare antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket. Antiken i Grekland - Kvinnor och män : Livet var väldigt annorlunda beroende på i vilken stadsstat man bodde i. Sparta som var en militärstaten gav kvinnor ett friare liv. I Aten var kvinnans viktigaste uppgift att föda barn.